You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – The Sun – Art Club – Bookmarks


  • Th6 27, 2024
  • đã xem 38 lần

Hè 2024 – The Sun – Art Club – Bookmarks

Lớp Sun làm hoa ép khô và ứng dụng làm thẻ đánh dấu trang trong tiết Art Club.

Hè 2024 - The Sun - Art Club - BookmarksHè 2024 - The Sun - Art Club - BookmarksHè 2024 - The Sun - Art Club - BookmarksHè 2024 - The Sun - Art Club - Bookmarks

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – The Sun – Art Club – Bookmarks” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.