You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp Star – Khoa học: Trứng nổi, trứng chìm


  • Th6 26, 2024
  • đã xem 29 lần

Hè 2024 – Lớp Star – Khoa học: Trứng nổi, trứng chìm

Xin mời mọi người gặp gỡ những “ảo thuật gia” tài ba của chúng tôi và màn ảo thuật ấn tượng với quả trứng nhé!

Hè 2024 - Lớp Star - Khoa học: Trứng nổi, trứng chìmHè 2024 - Lớp Star - Khoa học: Trứng nổi, trứng chìmHè 2024 - Lớp Star - Khoa học: Trứng nổi, trứng chìmHè 2024 - Lớp Star - Khoa học: Trứng nổi, trứng chìm

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp Star – Khoa học: Trứng nổi, trứng chìm” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.