You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Outing Day 02 – Lớp Sea – Lớp học làm gốm


  • Th7 01, 2024
  • đã xem 48 lần

Hè 2024 – Outing Day 02 – Lớp Sea – Lớp học làm gốm

Cùng tìm hiểu quy trình làm gốm và tự tay hoàn thành một sản phẩm gốm cho riêng mình, các bạn lớp Sea rất háo hức và tập trung khi tạo hình.

Hè 2024 - Outing Day 02 - Lớp Sea - Lớp học làm gốmHè 2024 - Outing Day 02 - Lớp Sea - Lớp học làm gốmHè 2024 - Outing Day 02 - Lớp Sea - Lớp học làm gốmHè 2024 - Outing Day 02 - Lớp Sea - Lớp học làm gốm

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Outing Day 02 – Lớp Sea – Lớp học làm gốm” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.