You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chương trình luyện thi Cambridge dành cho học sinh PHS


  • Th5 14, 2014
  • đã xem 477 lần

Chương trình luyện thi Cambridge dành cho học sinh PHS

KHỐI LỚP HỌC KỲ I HỌC KỲ II
2 Starters 1 Starters 2
3 Starters 5+6 Movers 1
4 Movers 1+2 Movers 3+4
5 Flyers 1+2 Flyers 3+4
6 Flyers 6+7 Flyers 8
7 Ket 1 Ket 2+3
8 Ket 5+6 Pet 2
9 Pet 2 Pet 3

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.