You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chương trình tiếng Anh Quốc tế toàn diện (bậc trung học)


  • Th5 13, 2016
  • đã xem 532 lần

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo chương trình Tiếng Anh Quốc tế toàn diện:

Môn học / Lớp 6 7 8 9
Chương trình Bộ GD&ĐT Bộ sách giáo khoa lớp 6 Bộ sách giáo khoa lớp 7 Bộ sách giáo khoa lớp 8 Bộ sách giáo khoa lớp 9
ENGLISH American Headway Starter
(Student book + Work book)
American Headway 1
(Student book + Work book)
American Headway 2
(Student book + Work book)
American Headway 3
(Student book + Work book)
MATHS Basic Maths Skills 6 Basic Maths Skills 6+
(Page 1 → Page 139)
Mathematics 8 Mathematics 9
SCIENCE Spotlight 7
(Unit 1 → Unit 6)
Spotlight 7
(Unit 7 → Unit 12)
Spotlight 8
(Unit 13 → Unit 18)
Spotlight 8
(Unit 19 → Unit 24)
PUBLIC SPEAKING Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS
WORLD CULTURE Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS  
TOURISM       Tài liệu trường PHS
LUYỆN THI CAMBRIDGE FLYERS KET KET PET
Môn học / Lớp 10 11 12
Chương trình Bộ GD&ĐT Bộ sách giáo khoa lớp 10 chương trình chuẩn Bộ sách giáo khoa lớp 11 chương trình chuẩn Bộ sách giáo khoa lớp 12 chương trình chuẩn
ENGLISH IELTS IELTS IELTS
MATHS SAT / Mathematics 10 SAT / Mathematics 10  
SCIENCE Spotlight 9
(Unit 25 → Unit 30)
Spotlight 9
(Unit 31 → Unit 36)
 
PUBLIC SPEAKING Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS  
BUSINESS Tài liệu trường PHS Tài liệu trường PHS  
TOURISM Tài liệu trường PHS    

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.