You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chương trình tiếng Anh Quốc tế toàn diện (bậc tiểu học)


 • Th5 13, 2016
 • đã xem 597 lần

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo chương trình Tiếng Anh Quốc tế toàn diện:

Môn học / Lớp 1 2 3 4 5
English Super Kids 1
(Student book + Work book)
Super Kids 2
(Student book + Work book)
Super Kids 3
(Student book + Work book)
Super Kids 4
(Student book + Work book)
Super Kids 5
(Student book + Work book)
Maths
 • Basic Maths Skills 1
 • Daily Word Problems 1 + Daily Math Practice 1
 • Basic Maths Skills 2
 • Daily Word Problems 2 + Daily Math Practice 2
 • Basic Maths Skills 3
 • Daily Word Problems 3 + Daily Math Practice 3
 • Basic Maths Skills 4
 • Daily Word Problems 4 + Daily Math Practice 4
 • Basic Maths Skills 5
 • Daily Word Problems 5 + Daily Math Practice 5
Drama
 • Drama /plays
 • Drama /plays
 • Drama /plays
 • Drama /plays
 • Drama /plays
Music
 • English song
 • English song
 • English song
 • English song
 • English song
Science    
 • Daily Science 1
 • Student Practice Book 1
 • Daily Science 2
 • Student Practice Book 2
 • Daily Science 3
 • Student Practice Book 3
World Culture       Tài liệu PHS Tài liệu PHS
Luyện thi CAMBRIDGE   Starters Movers Movers Flyers

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.