You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại PHS


  • Th5 04, 2016
  • đã xem 843 lần

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại PHS.

Chương trình song ngữ của PHS đảm bảo cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức và rèn luyện toàn diện các kỹ năng Anh ngữ. Học sinh sẽ đạt các chứng chỉ Quốc tế sau đây:

Lớp Chứng chỉ Tổ chức cấp chứng chỉ
2 Starters Cambridge University
4 Movers Cambridge University
5 và 6 Flyers Cambridge University
8 Ket Cambridge University
9 Pet Cambridge University
12 IELTS 6.5 Hội Đồng Anh – British Council

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.