You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tiếng “Mẹ” ở các ngôn ngữ khác


  • Th5 05, 2015
  • đã xem 511 lần

Chúng ta cùng xem tiếng “Mẹ” được viết trong các ngôn ngữ khác như thế nào nhé

# Ngôn ngữ Từ vựng
1 Tiếng Việt Mẹ
2 Albanian Nënë, Mëmë
3 Arabic Ahm
4 Bosnian Majka
5 Brazilian Portuguese Mãe
6 Bulgarian Majka
7 Byelorussian Macii
8 Croatian Mati, Majka
9 Czech Abatyse
10 Danish Mor
11 Dutch Moeder, Moer
12 English Mother, Mama, Mom
13 Finnish Äiti
14 French Mère, Maman
15 German Mutter
16 Greek Màna
17 Hawaiian Makuahine
18 Hindi Ma, Maji
19 Hungarian Anya, Fu
20 Icelandic Móðir
21 Indonesian Induk, Ibu, Biang, Nyokap
22 Irish Máthair
23 Italian Madre, Mamma
24 Japanese Okaasan, Haha
25 Latin Mater
26 Macedonian Majka
27 Malay Emak
28 Maltese Omm
29 Maori Ewe, Haakui
30 Mongolian `eh
31 Polish Matka, Mama
32 Portuguese Mãe
33 Romanian Mama, Maica
34 Russian Mat’
35 Serbian Majka
36 Slovak Mama, Matka
37 Slovenian Máti
38 Spanish Madre, Mamá, Mami
39 Swedish Mamma, Mor, Morsa
40 Swiss German Mueter
41 Turkish Anne, Ana, Valide
42 Ukrainian Mati
43 Zeneize Moæ

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.