You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ban nhạc của PHS


  • Th1 28, 2015
  • đã xem 423 lần

Danh sách ban nhạc của PHS

  • DƯ BẢO LÂM – lớp 2 – Organ, Piano
  • DƯ BẢO LAM – lớp 4 – Organ, Piano
  • NGUYỄN TRẦN BẢO NGHI – lớp 7 – Kèn Melodion, Piano
  • NGÔ NHẬT ANH – lớp 7 – Kèn Melodion, Piano
  • NGUYỄN CAO THANH VŨ – lớp 8 – Organ, Piano
  • TRẦN MINH QUÂN – lớp 9 – Guitar
  • TRẦN QUANG KHẢI – lớp 10 – Organ, Piano

Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.