You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Bonne fête de la Francophonie (20 mars)!


  • Th3 21, 2023
  • đã xem 157 lần

Học sinh lớp 10 cùng thầy cô tổ chức lễ hội Văn hóa Pháp đầu tiên tại PHS.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Bonne fête de la Francophonie (20 mars)!” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.