You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Trung học PHS thực hành làm dầu dừa


  • Th7 21, 2016
  • đã xem 520 lần

Học sinh trung học PHS thực hành làm dầu dừa.

Đăng ký để xem thêm từ Thai Binh Duong Truong

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.