You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đo điện trở nối đất


  • Th5 09, 2015
  • đã xem 489 lần

Các bạn học sinh Trung học đang được học cách đo điện trở nối đất do chuyên viên của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Khu Vực 2 hướng dẫn.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.