You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Sản phẩm từ phòng thí nghiệm PHS


  • Th3 01, 2017
  • đã xem 494 lần

Từ khối 6 đến khối 12, các bạn cặm cụi học hỏi và pha chế trong phòng thí nghiệm của trường vài tuần trước 8/3. Các sản phẩm được thử nghiệm nhiều lần để đạt chất lượng và mẫu mã đẹp nhất. Cũng chính vì vậy mà tất cả các lớp đều bị ” cháy hàng”. Chúc mừng sự thành công của các nhà khoa học trẻ ! Chờ mong các sản phẩm tiếp theo của các bạn.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.