You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Trung học PHS thực hành làm son môi


  • Th5 10, 2016
  • đã xem 469 lần

Các sản phẩm của câu lạc bộ khoa học PHS thật phong phú và rất hữu dụng. 100% học sinh trung học PHS yêu khoa học và làm giàu kiến thức, kỹ năng của mình mỗi ngày. Hoạt động khoa học góp phần quan trọng trong định hướng nghề nghiệp của các bạn trong tương lai. Hãy chờ các sản phẩm tiếp theo nhé.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.