You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo số 6/2013


  • Th10 07, 2013
  • đã xem 464 lần

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2013
HCMC, October 07th, 2013

THÔNG BÁO SỐ 6 / 2013-2014
ANNOUNCEMENT 6 / 2013-2014

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh / Dear Students’ parents,

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương xin thông báo đến Quý phụ huynh về Kỳ nghỉ Thu và Kiểm tra giữa học kỳ I cho các em học sinh như sau:
Pacific Primary and High school would like to inform you about the Fall break and the 1st Semester Mid term test:

A/ Nghỉ thu / Fall break: Chỉ dành cho học sinh Trung học / for High school students only:

Thời gian nghỉ thu: từ 14/10/2013 ~ 19/10/2013 (dành cho lớp 6 ~ lớp 12). Những học sinh trung học không tham gia chương trình du khảo sẽ ôn tập kiến thức tại nhà.
The fall break will last from 14 October 2013 to 19 October 2013 (from grade 6 to grade 12). The students who do not go on the field trip will study at home by themselves.

Chương trình du khảo PHS mùa thu 2013 được tổ chức từ ngày 13/10/2012 đến ngày 17/10/2013 tại Nha Trang.
PHS 2013 field trip will be held from 13 October 2013 to 17 October 2013 in Nha Trang.

Các lớp tiểu học (lớp 1, 2, 3 và các em lớp 4, 5 không tham gia chuyến du khảo) đến trường học bình thường.
Primary students (including students in grade 1, 2, 3 and students of grade 4, 5) who do not attend the trip) will go to school as usual.

B/ Kiểm tra giữa học kỳ 1 / The 1st Mid term test:

Thời gian kiểm tra / Time:

  • Tiểu học / Primary school students: từ 21/10/2013 ~ 25/10/2013 / from 21 Oct 2013 ~ 25 Oct 2013
  • Trung học / High school students: từ 07/10/2013 ~ 12/10/2013 / from 07 Oct 2013 à 12 Oct 2013

Điểm số trong kiểm tra giữa học kỳ sẽ tính hệ số 2. Đây là kỳ kiểm tra bắt buộc, yêu cầu học sinh ôn tập kiến thức nghiêm túc và không vắng mặt trong buổi kiểm tra.
The test marks will be multiplied by coefficient 2. This is a compulsory test which requires students’ serious study and full attendance.

*Lưu ý / Note: Xe đưa rước của trường vẫn hoạt động bình thường trong cả kỳ nghỉ thu / School bus will operate as usual during the fall break.

Kính chúc Quý phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống!
We wish you good health and success!

BAN GIÁM HIỆU PHS
PHS MANAGEMENT BOARD

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.