You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Các kỹ năng và giá trị thực hành tại PHS


  • Th9 14, 2014
  • đã xem 477 lần

Các kỹ năng thực hành tại PHS Lady Fair 2014
(Life skills for Lady Fair 2014)

1 Giao tiếp Tiếng Anh Communication in English
2 Làm dự án Project working
3 Làm việc nhóm Team working
4 Xác định mục tiêu Goal setting
5 Lập kế hoạch Planning
6 Tổ chức Organizing
7 Kiểm tra – Giám sát Controlling
8 Làm sản phẩm Producing
9 Tư duy sáng tạo Creative thinking
10 Quảng cáo Marketing
11 Bán hàng Selling
12 Quản lý ngân sách Budget management
13 Quản lý thời gian Time management
14 Giải quyết vấn đề Problem solving

Các giá trị thực hành tại PHS Lady Fair 2014
(Living values in Lady Fair 2014)

1 Yêu thương Love
2 Hợp tác Cooperation
3 Trung thực Honesty
4 Trách nhiệm Responsibility
5 Tôn trọng Respect

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.