You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hội thảo “LAWs OF LIFE”


  • Th4 03, 2024
  • đã xem 111 lần

Sáng 2/4/2024 lớp 11 PHS đã tổ chức hội thảo “Laws of life” cho học sinh từ khối 9 đến 12.

Các bạn đã trình bày từ lịch sử pháp luật thế giới đến Việt Nam và 12 bộ luật cơ bản, được sử dụng hàng ngày đối với học sinh, sinh viên. Rất nhiều tình huống thực tế được thảo luận và chia sẻ. Các nhóm tìm hiểu hệ thống chức danh công việc tại các cơ quan ngành Luật, nhận thức được hệ thống luật pháp đồ sộ bao trùm tất cả các hoạt động trong xã hội.

Học sinh lớp 11 đã chuẩn bị rất tốt, nội dung phù hợp và thiết thực, hình thức tổ chức và các hoạt động rất hiệu quả để ai nấy đều học tập tích cực và vui vẻ.

Hội thảo “Laws of Life” là bài thi giữa kỳ môn Business của các bạn. Well done!

Laws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of LifeLaws of Life

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Laws of Life” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.