You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Các kỹ năng sống


 • Th5 13, 2017
 • đã xem 492 lần

A. Các kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân

a. Các kỹ năng giao tiếp cá nhân

 • Giao tiếp bằng lời và không lời
 • Lắng nghe tích cực
 • Diễn đạt cảm xúc, phản hồi thông tin (mà không chê trách)
 • Nhận thông tin phản hồi

b. Các kỹ năng đàm phán và từ chối

 • Đàm phán và quản lý xung đột
 • Quyết đoán
 • Từ chối

c. Thể hiện sự thấu cảm

 • Khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu và hoàn cảnh của người khác, bày tỏ sự thấu cảm

d. Hợp tác và làm việc nhóm

 • Thể hiện sự tôn trọng với những đóng góp của người khác và những phong cách khác nhau
 • Đánh giá năng lực của người khác và đóng góp cho nhóm

e. Các kỹ năng ủng hộ

 • Các kỹ năng chi phối và thuyết phục
 • Các kỹ năng xây dựng mạng lưới và động viên

B. Các kỹ năng ra quyết định và tư duy phê phán

a. Các kỹ năng ra quyết định/ giải quyết vấn đề

 • Các kỹ năng thu thập thông tin
 • Đánh giá kết quả trong tương lai của những hoạt động hiện tại
 • Xác định những cách giải quyết thay thế
 • Các kỹ năng phân tích đối với sự chi phối của các giá trị và thái độ đến sự động viên bản thân và người khác

b. Các kỹ năng phê phán

 • Phân tích sự chi phối của những người xung quanh và thông tin đại chúng
 • Phân tích thái độ, các giá trị, quy tắc xã hội, niềm tin và các nhân tố ảnh hưởng khác
 • Xác định nguồn và những thông tin liên quan

C. Các kỹ năng mô phỏng và quản lý bản thân

a. Các kỹ năng phát triển sức mạnh bên trong

 • Các kỹ năng xây dựng lòng tự trọng và tự tin
 • Các kỹ năng tự nhận thức bao gồm nhận thức được lẽ phải, sự chi phối, các giá trị, thái độ, điểm mạnh, điểm yếu
 • Các kỹ năng xác định mục tiêu
 • Tự đánh giá, tự quyết định, tự kiểm tra

b. Các kỹ năng quản lý cảm xúc

 • Quản lý sự giận dữ
 • Ứng phó với sự đau buồn, lo âu
 • Đối phó với những mất mát, lạm dụng và tổn thương

c. Các kỹ năng quản lý sự căng thẳng

 • Quản lý thời gian
 • Tư duy tích cực
 • Các kỹ thuật thư giãn

Theo tài liệu của UNICEF

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.