You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

TET to do list


  • Th2 11, 2015
  • đã xem 406 lần

Ngày mai nghỉ Tết rồi, mỗi bạn tiểu học PHS có 1 danh sách việc cần làm. Các bạn đã tự thảo luận và thống nhất với lớp và cô chủ nhiệm để có danh sách này. Các bạn trung học đã viết riêng trong sổ kế hoạch của mình. Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ và thực hiện đủ “Tết To do list” nhé.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.