You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Học sinh PHS thực hành dạy thực hành


  • Th9 01, 2013
  • đã xem 515 lần

Giờ thực hành kỹ năng huấn luyện của lớp 11 được tổ chức tại lớp 2 : huấn luyện cho các em làm sơ đồ tư duy.

Các kỹ năng được học sinh lớp 11 thực hành (môn Business) : huấn luyện, trình bày, làm việc nhóm, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, động viên, giao tiếp… và….. chuốt hết viết chì cho các em.

Các kỹ năng được học sinh lớp 2 thực hành ( môn English) : tư duy sáng tạo, quan sát, trình bày, giao tiếp, làm việc nhóm….

Giờ thực hành thật vui, các bạn tập trung cao độ, không chịu nghỉ giải lao. Ai nấy đều hài lòng với kết quả đạt được. Cô giáo chỉ đi vòng vòng chụp hình và đánh giá quá trình làm việc của các bạn.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.