You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Khám sức khỏe đầu năm 2015-2016


  • Th10 15, 2015
  • đã xem 429 lần

Các bác sĩ khám kỹ 5 bệnh học đường cho học sinh PHS, đặc biệt lưu ý vấn đề cong, vẹo cột sống. Kết quả khám sức khoẻ sẽ được gửi về phụ huynh học sinh trong tuần sau.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM HỌC” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.