You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lễ Hội Mùa Hè 2024


  • Th6 04, 2024
  • đã xem 84 lần

1. Chuẩn bị

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Chuẩn bị” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Chuẩn bị” trên Google Drive

2.1 Khai mạc: MC bắn rap cực đỉnh, giới thiệu chương trình

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Khai mạc: MC bắn rap cực đỉnh, giới thiệu chương trình” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Khai mạc: MC bắn rap cực đỉnh, giới thiệu chương trình” trên Google Drive

2.2 Khai mạc: Múa đương đại (HS Trung học)

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Khai mạc: Múa đương đại (HS Trung học)” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Khai mạc: Múa đương đại (HS Trung học)” trên Google Drive

3. Thầy Hiệu trưởng trao thưởng Top 5 PHS

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Thầy Hiệu trưởng trao thưởng Top 5 PHS” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Thầy Hiệu trưởng trao thưởng Top 5 PHS” trên Google Drive

4. Cô Hương trao thưởng Giáo viên xuất sắc

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Cô Hương trao thưởng Giáo viên xuất sắc” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Cô Hương trao thưởng Giáo viên xuất sắc” trên Google Drive

5. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 3A + 3B nhảy Bài ca tôm cá

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 3A + 3B nhảy Bài ca tôm cá” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 3A + 3B nhảy Bài ca tôm cá” trên Google Drive

6. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 5A + 5B nhảy: Bay lên nhé ước mơ học trò

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 5A + 5B nhảy: Bay lên nhé ước mơ học trò” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 5A + 5B nhảy: Bay lên nhé ước mơ học trò” trên Google Drive

7. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 7A + 7B Flasmob Đón ánh mặt trời, Shay nắng, Nụ cười 18 20

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 7A + 7B Flasmob Đón ánh mặt trời, Shay nắng, Nụ cười 18 20” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 7A + 7B Flasmob Đón ánh mặt trời, Shay nắng, Nụ cười 18 20” trên Google Drive

8. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6B nhảy Beliver

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6B nhảy Beliver” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6B nhảy Beliver” trên Google Drive

9. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6A: Nhảy Em xinh

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6A: Nhảy Em xinh” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 6A: Nhảy Em xinh” trên Google Drive

10. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9B Nhảy Những ngôi sao xa xôi

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9B Nhảy Những ngôi sao xa xôi” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9B Nhảy Những ngôi sao xa xôi” trên Google Drive

11. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 2A + 2B Nhảy – Hát Bố ơi mình đi đâu thế?

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 2A + 2B Nhảy – Hát Bố ơi mình đi đâu thế?” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 2A + 2B Nhảy – Hát Bố ơi mình đi đâu thế?” trên Google Drive

12. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8 hát tiếng Pháp: Les Champs-Eslysees

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8 hát tiếng Pháp: Les Champs-Eslysees” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8 hát tiếng Pháp: Les Champs-Eslysees” trên Google Drive

13. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8, 9, 10 nhảy Flashmob

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8, 9, 10 nhảy Flashmob” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8, 9, 10 nhảy Flashmob” trên Google Drive

14. Lễ Tốt nghiệp lớp 5

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Lễ Tốt nghiệp lớp 5” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Lễ Tốt nghiệp lớp 5” trên Google Drive

15. Biểu diễn nghệ thuật: Ballet Tiểu học

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Lễ Chia tay cô Hoài” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Lễ Chia tay cô Hoài” trên Google Drive

16. Lễ Tốt nghiệp lớp 12

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Lễ Tốt nghiệp lớp 12” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Lễ Tốt nghiệp lớp 12” trên Google Drive

17. Lễ Chia tay cô Hoài

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Lễ Chia tay cô Hoài” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Lễ Chia tay cô Hoài” trên Google Drive

18. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 4A + 4B nhảy Nam quốc sơn hà, Move your body, Magic in the air

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 4A + 4B nhảy Nam quốc sơn hà, Move your body, Magic in the air ” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 4A + 4B nhảy Nam quốc sơn hà, Move your body, Magic in the air ” trên Google Drive

19. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 1A + 1B nhảy Mùa hè tuyệt vời

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 1A + 1B nhảy Mùa hè tuyệt vời” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 1A + 1B nhảy Mùa hè tuyệt vời” trên Google Drive

20. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 10 hát tiếng Pháp L’amour, Les Baguettes, Paris

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 10 hát tiếng Pháp L’amour, Les Baguettes, Paris” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 10 hát tiếng Pháp L’amour, Les Baguettes, Paris” trên Google Drive

21. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8B Kịch Chú bé rắc rối

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8B Kịch Chú bé rắc rối” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8B Kịch Chú bé rắc rối” trên Google Drive

22. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8A nhảy Lớn rồi còn khóc nhè

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8A nhảy Lớn rồi còn khóc nhè” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 8A nhảy Lớn rồi còn khóc nhè” trên Google Drive

23. Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9A nhảy Nhất quỷ nhì ma

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9A nhảy Nhất quỷ nhì ma” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Biểu diễn nghệ thuật: Lớp 9A nhảy Nhất quỷ nhì ma” trên Google Drive

24. Hát toàn trường: Shine your way

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hát toàn trường: Shine your way” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Hát toàn trường: Shine your way” trên Google Drive

25. Lễ hội mùa hè 2024 – Chụp hình kỷ niệm

Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024Lễ Hội Mùa Hè 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Lễ hội mùa hè 2024 – Chụp hình kỷ niệm” trên Facebook

Bấm vào đây để xem toàn bộ Hình Gốc “Lễ hội mùa hè 2024 – Chụp hình kỷ niệm” trên Google Drive

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.