You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS


  • Th10 21, 2022
  • đã xem 299 lần

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS.

Một số hình ảnh:

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS

Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ của đoàn du khảo mùa thu PHS” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.