You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đoàn du khảo mùa thu PHS


  • Th10 19, 2022
  • đã xem 325 lần

“Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát….”

Đoàn du khảo mùa thu PHS đã được học tập một cách trực quan và sinh động nhất về tấm gương đạo đức, cũng như nhân cách cao đẹp và đức hy sinh của Người.

Một số hình ảnh:

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Đoàn du khảo mùa thu PHS

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Đoàn du khảo mùa thu PHS” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.