You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm


  • Th9 25, 2022
  • đã xem 293 lần

Học sinh khối 2 và khối 3 tham quan học tập tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh:

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm

K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “K2 và K3 tham quan tại Thảo Cầm Viên và Bưu điện Trung tâm” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.