You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 – 2016


  • Th2 02, 2015
  • đã xem 452 lần

1. Đối tượng tuyển sinh:

Năm học 2015 – 2016 PHS tuyển chọn từ lớp 1 đến lớp 12 học sinh Quốc tịch Việt Nam và nước ngoài.

2. Thời gian học:

# Khóa Thời gian
1 Khóa hè cho học sinh Tiểu học: 15/06/2015 đến 29/07/2015
2 Khóa hè cho học sinh Trung học và lớp 12: 01/07/2015 đến 29/07/2015
3 Năm học 2015 – 2016: 03/08/2015 đến 30/05/2016

3. Điều kiện dự tuyển:

  • Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra kiến thức, kỹ năng
  • Học sinh từ lớp 2 phải có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt
  • Học sinh vào lớp 1 không yêu cầu biết chữ trước khi nhập học

4. Thời gian dự tuyển:

Nhà trường bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 02 tháng 03 năm 2015

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.