You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019


  • Th2 15, 2018
  • đã xem 480 lần

1. Đối tượng tuyển sinh:

Năm học 2018 – 2019, trường TH-PTCS-THPT Thái Bình Dương (PHS) tuyển chọn học sinh từ lớp 2 đến lớp 11, học sinh Quốc tịch Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay, khối 1 đã nhận đủ học sinh. Các khối còn lại, số lượng tuyển sinh rất ít.

2. Thời gian học:

# Khóa Thời gian
1 Khóa hè cho học sinh Tiểu học: 18/06/2018 đến 27/07/2018
2 Khóa hè cho học sinh Trung học: 02/07/2018 đến 27/07/2018
3 Năm học 2018 – 2019: 06/08/2018 đến 31/05/2019

3. Điều kiện dự tuyển:

  • Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra kiến thức, kỹ năng
  • Học sinh từ lớp 2 phải có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt

4. Thời gian dự tuyển:

Nhà trường bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 3 năm 2018

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.