You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 – 2020


  • Th3 01, 2019
  • đã xem 647 lần

1. Đối tượng tuyển sinh:

Năm học 2019 – 2020, trường TH-PTCS-THPT Thái Bình Dương (PHS) tuyển chọn học sinh cho các khối lớp 6, 7, 9, 10, 11 và 12, học sinh Quốc tịch Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay, khối tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) và lớp 8 đã nhận đủ học sinh. Các khối còn lại, số lượng tuyển sinh rất ít. Phụ huynh vui lòng gọi điện thoại để biết thông tin tuyển sinh trước khi đến trường đăng ký.

2. Thời gian học:

# Khóa Thời gian
1 Khóa hè cho học sinh Tiểu học: 17/06/2019 đến 26/07/2019
2 Khóa hè cho học sinh Trung học và lớp 12: 01/07/2019 đến 26/07/2019
3 Năm học 2019 – 2020: 05/08/2019 đến 30/05/2020

3. Điều kiện dự tuyển:

  • Độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra kiến thức, kỹ năng
  • Học sinh phải có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt

4. Thời gian dự tuyển:

Nhà trường bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 4 năm 2019

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.