You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí học tập và bán trú năm học 2023-2024


  • Th1 31, 2023
  • đã xem 746 lần

I/ Học phí

TUẦN NGHỈ THU VÀ 2 TUẦN NGHỈ TẾT SẼ KHÔNG TÍNH HỌC PHÍ

Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2023-2024:

Đơn vị tính: VNĐ

CẤP LỚP TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM
(Từ lớp 1 đến lớp 11: Thực học 9.25 tháng; Riêng lớp 12: Thực học 10.25 tháng)
ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM
Giảm 6% đóng trước ngày 31/05/2023
HỌC PHÍ / THÁNG
Tiểu học 1 → 5 74,000,000 69,560,000 8,000,000
Trung học cơ sở 6, 7 86,950,000 81,733,000 9,400,000
8, 9 101,750,000 95,645,000 11,000,000
Trung học phổ thông 10 105,450,000 99,123,000 11,400,000
11 115,625,000 108,688,000 12,500,000
12
(10.25 tháng)
138,375,000 130,073,000 13,500,000

Các mức giảm học phí:

  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%

II/ PHÍ BÁN TRÚ (Chỉ tính theo ngày học thực tế):

Đơn vị tính: VNĐ

KHỐI LỚP<
(Từ lớp 1 đến lớp 11: Thực học 9.25 tháng. Riêng lớp 12: Thực học 10.25 tháng)
TỔNG PHÍ BÁN TRÚ CẢ NĂM PHÍ BÁN TRÚ ĐÓNG TỪNG THÁNG
Tiểu học 1, 2 34,687,000 3,750,000
3 38,387,000 4,150,000
4, 5 39,312,000 4,250,000
Trung học
(học online sáng thứ 7)
6 → 11 45,550,000 4,600,000
12
(10.25 tháng)
47,150,000

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.