You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí đồng phục 2023-2024


  • Th1 02, 2023
  • đã xem 517 lần

Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh và đồng phục thể thao do nhà trường quy định. Mỗi học sinh cần đăng ký mua 3 bộ đồng phục học sinh và 2 bộ đồng phục thể thao một năm.

Cấp tiểu học
Đồng phục học sinh 280,000 đ / bộ
(Size đặt thêm:) 300,000 đ / bộ (>Size 7)
Đồng phục thể thao 220,000 đ / bộ
Balo 115,000 đ / cái
Cấp trung học
Đồng phục học sinh 380,000 đ / bộ
Đồng phục thể thao 260,000 đ / bộ
Balo 200,000 đ / cái

Xem thêm “Chi phí xe đưa rước năm học 2023-2024”

Xem thêm “Chi phí học tập và bán trú năm học 2023-2024”

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.