You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Vòng chung kết cấp Thành phố VioEdu 2023


  • Th4 19, 2023
  • đã xem 183 lần

Một số hình ảnh Vòng chung kết cấp Thành phố VioEdu 2023.

Xem toàn bộ album “Vòng chung kết cấp Thành phố VioEdu 2023” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.