You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024


  • Th3 07, 2024
  • đã xem 451 lần

Chúc mừng các học sinh khối 1 đến khối 5 PHS đã hoàn thành cuộc thi đấu Vòng Chung kết VioEdu cấp Quận! Chúc các em có được kết quả cao để được thi đấu cấp Thành phố nhé!!!!

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024

Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Vòng Chung kết cấp Quận VioEdu 2024” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.