You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Viết về môi trường tại Sunny Farm 2014


  • Th7 09, 2014
  • đã xem 396 lần

Viết về môi trường tại Sunny Farm 2014

Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.