You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 & 5


  • Th9 23, 2022
  • đã xem 297 lần

Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 và khối 5.

Một số hình ảnh:

Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 & 5

Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 & 5

Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 & 5

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Tiết học ngoài công viên của học sinh khối 4 & 5” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.