You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Spring Festival | Nhảy Hào khí Việt Nam – Lớp 4A


  • Th1 28, 2023
  • đã xem 42 lần

Một số hình ảnh Spring Festival | Nhảy Hào khí Việt Nam – Lớp 4A.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Spring Festival | Nhảy Hào khí Việt Nam – Lớp 4A” trên Facebook

PHS Chúc mừng năm mới 2023

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.