You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!


  • Th3 20, 2024
  • đã xem 84 lần

Hoạt động hôm nay (20/03/2024) tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp – Idécaf thật hay và hữu ích. PHS chân thành cảm ơn các thầy cô và anh chị tại Idécaf! 🤗🤗

Chào mừng thầy cô và các em học sinh Trường Pacific Primary and High School đến sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Bonne fête de la Francophonie!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.