You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS tuyên truyền dự án “Save our rivers”


  • Th3 11, 2014
  • đã xem 415 lần

Tại buổi chào cờ đầu tuần, các bạn lớp 3 PHS đã cùng nhau tuyên truyền cho dự án ” Save Our Rivers”, bảo vệ không gây ô nhiễm cho các dòng sông, một dự án bảo vệ thiên nhiên của PHS.

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.