You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS ghosts’ classes – Những lớp học ma ở PHS


  • Th10 31, 2014
  • đã xem 425 lần

Ghosts, devils, witches and also angels are studying in the same classes. It’s our real peaceful and friendly world. – Ma, quỷ, phù thủy và cả thiên thần học chung 1 lớp. Thế giới chúng ta thật hòa bình và thân thiện.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “PHS GHOSTS’ CLASSES – NHỮNG LỚP HỌC MA Ở PHS” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.