You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Phân phối chương trình tiểu học PHS 2014-2015


  • Th8 01, 2014
  • đã xem 554 lần

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình tiểu học tại PHS được phân phối theo các khối lớp như sau :

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – TIỂU HỌC PHS NĂM 2014 – 2015

STT Môn / Lớp 1 2 3 4 5
1 Tiếng Việt 13 13 11 10 10
2 Toán 7 7 7 7 7
3 Đạo đức 1 1 1 1 1
4 Tin học 2 2 2 1 1
5 Tự nhiên xã hội 1 1 2    
6 Thủ công 1 1 1    
7 Mỹ thuật 1 1 1 1 1
8 Hát 1 1 1 1 1
9 Đàn Organ 1 1 1 1 1
10 Khoa học       2 2
11 Kỹ thuật       1 1
12 Lịch sử       1 1
13 Địa lý       1 1
14 Vẽ 1 1 1    
15 Thể dục 2 2 2 2 2
16 Thể thao 2 2 2 2 2
17 Tiếng Anh tự chọn 4 4 4 4 4
18 English 3 3 2 2 2
19 Maths 1 1 1 1 1
20 Sciences     1 1 1
21 Luyện thi CAMBRIDGE   1 1 2 2
22 World Culture     1 1 1
23 Music 1 1 1 1 1
24 Drama 2 1 1 1 1
25 Sinh hoạt chủ nhiệm / Câu lạc bộ 1 1 1 1 1
TỔNG CỘNG 45 45 45 45 45

Ngày học: Từ thứ 2 đến thứ 6

5 ngày * 9 tiết/ngày = 45 tiết/tuần

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.