You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Olympic Khoa học Xã hội 2022 – Hành trình cùng nhau vượt núi


  • Th10 27, 2022
  • đã xem 92 lần

Olympic Khoa học Xã hội 2022 – Hành trình cùng nhau vượt núi

Một số hình ảnh:

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Olympic Khoa học Xã hội 2022 - Hành trình cùng nhau vượt núi

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Olympic Khoa học Xã hội 2022 – Hành trình cùng nhau vượt núi” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.