You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Mức chi phí học tập và sinh hoạt của du học sinh


  • Th5 14, 2014
  • đã xem 478 lần

CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT
CHO DU HỌC SINH
(Mức phí dưới đây được tính ở mức trung bình )

STT NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHI PHÍ / HỌC PHÍ SINH HOẠT
1 ÚC Cao Đẳng AUS $9.000 – $14.000 AUS $10.000 – $20.000/năm
Đại học AUS $16.000 – $24.000
2 MỸ Chương trình Anh Ngữ $130 USD –$ 300 USD/ tuần $6.000 USD – $20.000 USD/ năm
Cao Đẳng $4.000 USD – $11.000 USD / năm
Đại Học $18.000 USD – $40.000 USD / năm
3 ANH Level A – AS £ 4.000 – 12.000/ năm £5.400 – £7.200/ năm
Dự bị Đại học £ 7.000 – 12.000/ năm
Cao Đẳng £ 4.500 – 5.500/ năm
Đại học £ 7.000 – 18.000/ năm
4 SINGAPORE Cao đẳng SGD $2,150/ năm SGD 750 – 1,000/ tháng
Đại học SGD $20.420 – $34.100/năm

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.