You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lớp Sun và lớp Stars chúc các anh chị 12 thi tốt!


  • Th7 07, 2022
  • đã xem 301 lần

Lớp Sun và lớp Stars chúc các anh chị lớp 12 bình tĩnh, tự tin, thi thật tốt nhé!

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.