You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

LEON CỦA LEON KING


  • Th11 15, 2022
  • đã xem 399 lần

Em Rutt Leon Bach Hai Bang – học sinh trung học PHS vừa có kết quả vượt bậc trong đợt thi giữa học kỳ I. Đặc biệt, em là thành viên tích cực trong công ty của cha mẹ. Được sự cho phép của phụ huynh, nhà trường chia sẻ hình ảnh em Leon làm việc cùng cha, duy trì và phát triển nghề truyền thống của đại gia đình từ Đức đến Việt Nam. Chúng ta cùng học tập tinh thần tích cực của Leon, cùng chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và thịnh vượng nhé!

FB của công ty nhà em: https://vi-vn.facebook.com/vuaxucxichleonking/

PHS School

PHS School

PHS School

PHS School

PHS School

PHS School

PHS School

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.