You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lễ trưởng thành 2014 – Maturity ceremony 2014


  • Th12 31, 2013
  • đã xem 369 lần

Cũng như hàng năm, các bạn lớp 12 được nhà trường tổ chức lễ trưởng thành đánh dấu 1 bước chuyển sang trang mới trong cuộc đời của các bạn : Trưởng Thành hơn, Chín Chắn hơn

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.