You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu


  • Th11 29, 2022
  • đã xem 317 lần

Tiết học giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm học sinh khối 6,7,10 được tham quan tìm hiểu kiến trúc, văn hóa lịch sử tại LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU, CHÙA NGỌC HOÀNG, CHÙA BÀ THIÊN HẬU

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu

Lăng ông Bà Chiểu, chùa Ngọc Hoàng, chùa Bà Thiên Hậu

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “LĂNG ÔNG BÀ CHIỂU, CHÙA NGỌC HOÀNG, CHÙA BÀ THIÊN HẬU 2022” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.