You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022


  • Th10 23, 2022
  • đã xem 245 lần

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Một số hình ảnh:

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Kết quả cuộc thi Olympic Khoa học Xã hội 2022” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.