You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Học sinh lớp 6 năm học 2023-2024


  • Th8 05, 2023
  • đã xem 303 lần

Chào mừng các bạn đến với một hành trình mới. – Năm đầu tiên của bậc THCS

Học sinh lớp 6 năm học 2023-2024.

Xem toàn bộ album “Học sinh lớp 6 năm học 2023-2024” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.