You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Học làm smoothie bơ chuối của các “đầu bếp nhí” lớp Sea.


  • Th6 21, 2023
  • đã xem 175 lần

Học làm smoothie bơ chuối của các “đầu bếp nhí” lớp Sea.

Xem toàn bộ album “Lớp SEA – Avocado Smothie” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.