You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giáo dục tài chính từ lớp 1


  • Th3 09, 2023
  • đã xem 201 lần

Chuẩn bị cho hội chợ PHS BOOKs FAIR 2023 học sinh lớp 1 được học và học sinh lớp 2 được ôn lại cách sử dụng tiền VND để mua và bán.

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Giáo dục tài chính từ lớp 1” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.