You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại


  • Th5 17, 2014
  • đã xem 439 lần

Trước kỳ nghỉ thu, PHS tổ chức 2 lớp riêng cho nữ sinh trung học và nam sinh trung học về ” Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại “. Các bạn được trao đổi thẳng thắn dưới góc độ khoa học và đời sống để biết cách tự chăm sóc và tự bảo vệ.

  • (PHS 2014-2015) GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI – Chương trình dành cho nam sinh Trung học PHS
  • (PHS 2014-2015) GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI – Chương trình dành cho nữ sinh Trung học PHS
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.